• در صورتی که زوج بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد چه حقوقی برای زوجه متصور خواهد بود؟
  • در صورتی که زوج بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد چه حقوقی برای زوجه متصور خواهد بود؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخير

مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی باید پرداخت شود همچنين اگر زوجين در نكاحنامه شرط تنصيف را امضا كردند، نصف اموالی که زوج بعد از ازدواج به دست آورده به زوجه داده می شود و بر اساس ماده 29 قانون حمايت خانواده، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.

-->