• منع اشتغال زوجه توسط زوج
  • با سلام.آيا شوهرم مي تواند بدون دليل موجه و صرف اينكه خوشش نمي آيد من را از سركار رفتن منع كند؟
1400/07/01

با سلام واحترام

شوهر می تواند با شغل شما، مخالفت نماید، اما با اشتغالتان به طور مطلق نمی‌تواند مخالفت‌ نماید بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند وتشخیص اين امر نيز برعهده دادگاه است.

-->