• آيا زوج مي تواند از اشتغال زوجه جلوگيري كند؟
  • سلام . خانمي هستم كه قبل از ازدواج معلم بودم اكنون بعد از گذشت يكسال از زندگي مشتركمان همسرم مخالفت با شغل بنده دارند و مي خواهند كه من خانه دار باشم، آيا ايشان مي توانند اقدامي عليه من بكنند در صورتي كه در زمان عقد رضايت به شغل من داشتند همچنين شغل بنده پاره وقت است و هيچ خللي به زندگي مشتركمان وارد نميكند.ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.
1400/07/01

سلام و احترام.

اگر شغل زوجه بر اساس ماده 1117 قانون مدني، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زن باشد زوج مي تواند دادخواست منع اشتغال زوجه را ارائه دهد. اما باتوجه به شرايطي كه بيان نموده ايد شغل شما شامل موارد اين ماده نمي شود و دليل قانوني براي منع شما به اشتغال وجود ندارد لذا زوج نمی تواند بدون دلیل قانونی از اشتغال زوجه ممانعت بعمل بیاورد.

-->