• اگر جبران خسارت در قرارداد زوجه تصریح نشده باشد تكليف كارفرما چيست؟
  • بعد از صدور حكم منع اشتغال زوجه و اينكه در قرارداد زوجه هيچ جبران خسارتي پيش بيني نشده، آيا باز هم زوجه مكلف به پرداخت خسارت است؟
1400/07/01

با سلام و احترام خدمت شما

طبق ماده ۳۲ قانون کار هر یک از طرفین که در غیر از مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد، قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود لذا زوجه مكلف به پرداخت خسارت است.

-->