• آیا محجور می تواند مال خود را وقف کند؟
  • سلام وقتتون بخیر پدر بنده، حدود 90 سال سن دارد و در چند سال اخیر با آلزایمر مواجه شده و تقریباً امکان اتخاذ تصمیمات عقلانی را ندارد تا جاییکه اکثر کارهای اداری وی را بنده انجام می دهم. با این حال، دیروز متوجه شدم که پدرم باغ خود را وقف عام کرده است. آیا این وقف صحیح است و پدرم در شرایط فعلی می تواند مال خود را وقف کند؟
1400/07/01

سلام

یکی از شروط اصلی برای وقف مال، داشتن اهلیت است. محجور نبودن نیز از مصادیق اهلیت محسوب می شود. بنابراین و بر اساس ماده 57 قانون مدنی،وقف مال از سوی مالکی که اهلیت ندارد معتبر نیست. 

-->