• واخواست سفته به چه درد میخورد؟
  • سلام بنده میزان 100 میلیون تومان از شخصی طلب دارم و بابت این طلب‌ها از ایشان به مبلغ یک میلیارد ریال سفته اخد کردم برای مطالبه این سفته ها از دادگاه آیا واخواست این سفته ها نیاز است یا خیر
1400/07/01

سلام در خصوص کاربرد واخواست باید گفت که کاربرد واخواست این است که سفته های شما بعد از واخواست در حکم اسناد رسمی قرار میگیرد و دیگر نیاز نیست که برای تامین خواسته مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نمایید به همین دلیل در صورتی که شما بیم این را دارید که خوانده دعوا اموالش را بفروشد یا از دسترش شما خارج کند بهتر است که درخواست واخواست نمایید البته باید توجه داشته باشید که این امر هزینه دارد و هزینه‌ی آن به میزان دو رصد سفته است بنابراین در صورتی که می‌دانید خوانده اموالش در دسترس است یا اصلا مالی ندارد که شما بخواهید برای تامین خواسته اقدام کنید بهتر است که از واخواست کردن سفته ها صرف نظر کنید و پرونده خود را فقط با دادخواست حقوقی پیش ببرید.

-->