• آیا اقرار تحت فشار و شکنجه معتبر است
  • سلام من چند وقت از روی ناچاری و به خاطر خرید داروی همسرم اقدام به سرقت از یک ماشین کردم و در حالی که داشتم ضبط خودرو را باز میکردم توسط گشت نیروی انتظامی دستگیر شدم در پاسگاه به من گفتند که تو در آن شب از خودروهای دیگری هم سرقت کردی من هم در پاسخ گفتم که من سرقتی غیر از همان خودرو انجام ندادم اما مامورین به من فشار آوردند و من را وادار کردند که به سرقتهای دیگر هم اقرار کنم میخواستم بدانم که آیا اقرار من قانونی بوده آیا میتوانم منکر این اقرار شوم؟
1400/07/01

با سلام در این حصوص ماده 169 قانون مجازات اسلامی به صراحت چنین اقراری را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و قاضی مکلف است در مرحله دادرسی از شما تحقیق مجدد به عمل آورد

-->