• آیا اقرار شخص سفیه نافذ است
  • سلام برادر من از لحاظ حقوقی سفیه است ایشان مرتکب ضرب و جرخ شخصی شده است و متاسفانه اقرار کرده است آیا اقرار برادرم با توجه به شرایطی که دارد صحیح است؟
1400/07/01

سلام اقرار برادر شما در خصوص ضرب و جرح نافذ است اما اقرار در خصوص دیه ثابت نمی‌شود

-->