• آیا کشتن سارق مجازات دارد؟
  • سلام خدمتتون یه سوال داشتم چندی پیش سارقی به خانه ما آمد و قصد داشت که طلاهای خانم من را ببرد خوشبختانه من بیدار شدم و متوجه حضور دزد شدم و با یکی از وسایل خانه به او که قمه در دست داشت حمله کردم و به سرش ضربه زدم که متاسفانه ایشان جان باخت حال سوالی که دارم این است که آیا من مجازات می‌شوم یا خیر؟
1400/07/01

سلام در خصوص اقدام شما باید چند فرض را در نظر گرفت در ابتدا باید گفت که عمل شما چون نوعا کشنده بوده قتل عمد محسوب می‌شود، تنها راهی که می‌توانید بی‌گناهی خود را اثبات کنید این است که این عمل را مصداق دفاع مشروع بدانیم البته دفاع مشروع شرایطی دارد که باید رعایت شود شرایط از این قرار است

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

در صورتی که دفاع شما شرایط گفته شده را داشته باشد می‌توان دفاع شما را دفاع مشروع قلمداد کرد

-->