• درخواست عدم تمکین
  • اینجانب علی بحری مفرد کارمند بیمارستان گلستان اهواز هستم همسرمان 5ماه است که نوزاد شیرخواره من روباخود برده وحاضر به بازگشت وحتی صحبت تلفنی نیست وخانواده اش نیز تهدید کرده اند که هرگز به آنها نزدیک نشوم ،همسرم 8سال از من بزرگتر است واو نیز کارمند بیمارستان امام خمینی است ونزدیک به بازنشسته شدن است،ونوزادی که با خود برده نتیجه عملABFاز اسپرم من وتخمک خریداری شده از یک خانم است ایشان رحم استیجاری به نوعی بوده اما چگونه می‌توانم فرزندم روپس بگیرم چون 5سال تلاش میکردیم وبسیار زحمت و مخارج داشت برایم،درحالی که من مشکلی از نظر باربری نداشتم وایشان نازا بودند
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

تا الان شما اقدام قضایی انجام دادید یا خیر؟

و اینکه ایشون درخواست طلاق دادند یا خیر؟

-->