• وصیت بر بیش از ثلث ترکه چه حکمی دارد
  • سلام خدمت گروه حقوقی داتیکان پدر من، حدود 6 ماه پیش فوت کرد. وراث وی دو پسر و دو دختر هستیم و پیش از تقسیم ترکه میخواهیم به وصیت پدرمان عمل کنیم. در وصیت نامه، ایشان بیش از ثلث اموال خود را وصیت کرده است. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا شخص می تواند بیش از ثلث اموالش را وصیت کند و در این وضعیت چه حکمی دارد؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

به طور کلی، شخص بیشتر از ثلث اموالش را نمی تواند وصیت کند و اگر بیشتر از ثلث را وصیت کند، از ثلث بیشتر غیر نافذ است. بر اساس ماده 843 قانون مدنی، اگر وراث، وصیت بر بیشتر از ثلث ترکه را تنفیذ کنند، نافذ می شود. بنابراین اگر هر کدام از ورات این وصیت را تنفیذ کند، فقط نسبت به همان شخص اثر دارد. 

-->