• اعتبار معامله بر دیون متوفی چیست؟
  • سلام من از شخصی حدود 150 میلیون تومان طلب داشتم. حدود 5 ماه قبل این شخص فوت کرده و مطلع شدم که حدود 1 ماه قبل، ورثه وی اقدام به تقسیم ترکه و فروش ترکه شخص متوفی نموده اند. در شرایط فعلی، آیا بنده می توانم این معاملات را بهم بزنم و مبلغ طلب خودم را از ورثه شخص متوفی بگیرم؟
-->