• تخلف نماینده:عدم انجام تعهدات در قبال مصرف کننده
  • با سلام .بنده یک دستگاه وانت نیسان زامیادصفر کیلومتر درسال 6/97از شرکت سایپا خرید ودر اواخر سال97در نمایندگی تحویل گرفتم که خودرو 2 سال گارانتی داشت.که نمایندگی هیچ گونه خدمات برای خودرو بنده نداد.بنده نیز شکایت کردم که موضوع شکایت عدم انجام تعهدات در قبال مصرف کننده. که قاضی بدوی در جلسه حضوری متهم را محکوم به الزام انجام تعهد کامل(یا)جبران خسارت به مبلغ 5میلیون تومان محکوم کرد.و بنده نیز خیلی ضررزیان دیده بودم مجبور شدم 5 میلیون تومان قبول کنم.متهم در اجرای احکام مبلغ را کارت به کارت به حسابم واریز کردچون بنده وارد نبودم از من در موردپرونده رضایت گرفت که متن رضایت نامه بشرح ذیل میباشد.متشاکی برابر دادنامه صادره از شعبه شش بدوی تعزیرات حکومتی به شماره پرونده.........تاریخ......علاوه بر پرداخت جریمه در حق صندوق دولت به استردادمبلغ5میلیون تومان در حق شاکی خصوصی محکوم گردیدبودلذا شاکی در مورخ فوق با حضور در این اجرا پس از توافق با متشاکی رضایت خود رااعلام و مراتب در محل صورتجلسه به امضا حاضرین رسید.وخودرو را بدون تعمیرات با خودروبر تحویل گرفتم.وتعمیرات خودرو خارج از نمایندگی با هزینه های شخصی خودم صورت گرفت. (اصل موضوع پایین است این حکم 7 ماه طول کشید.وخودرو بنده نیز7ماه تحویل نمایندگی بود.نگه داشته بودند.چون درطول7ماه خیلی ضررزیان دیدم تقریبا40میلیون تومان ایا بنده میتوانم یه دادخواست در مورد خواب ماشین باز کنم.مدارک برگه تحویل خودرو به مالک خودرو99/06/01 -حکم محکومیت متاشاکی برگه تحویل خودرو به نمایندگی در مورخه98/11/13
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام مجدد

خدمتتان عرض کردم، با تلفن موسسه تماس بگیرید تا در مورد موضوع شما صحبت کنیم

02166128096

1400/07/01

سلام .من اذری زبان هستم نمیتونم فارسی صحبت کنم. لطفا اگه زحمت نباشه جواب بنویس

-->