• دادخواست مطالبه نفقه فرزند
  • با سلام. پسر مشتركمان 12 سال دارد و بعد از طلاقمان با رضايت و موافقت پدرش همراه من زندگي مي كند و پدرش فقط نفقه او را مي دهد اكنون سه ماه است كه نفقه او را نداده است. آيا ميتوانم براي نفقه پسر 12 ساله ام به دادگاه مراجعه كنم؟
1400/07/01

با سلام و احترام . نفقه پسر تا 18 سالگي بر عهده پدر است لذا مي توانيد ارائه دادخواست مطالبه نفقه كنيد. مي توانيد فرم اين دادخواست را در بخش اسناد سايت داتيكان مشاهده كنيد.

-->