• اثبات خيانت همسر در فضاي مجازي
  • سلام. آقايي 42 ساله هستم و 12 سال از زندگي مشتركمان مي گذرد اخيرا متوجه روابط مشكوك همسرم در فضاي مجازي شدم ولي قصد طلاق ندارم . چگونه مي توانم براي اثبات خيانت همسرم اقدام كنم ؟
1400/07/01

با سلام و احترام. مواردي مانند چت هاي همسرتان در فضاي مجازي را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي در نظر گرفت و با عنایت به امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي یابد لذا صرف ارتباط و چت در فضاي مجازي خيانت اثبات نمي شود.

-->