• آیا انتقال اموال به صورت رسمي قبل از دادخواست مطالبه مهریه، فرار از دین محسوب می شود؟
  • با سلام . من و شوهرم در آستانه جدايي هستيم به همين دليل ايشان براي نپرداختن يكجاي مهريه و دادن دادخواست اعسار تمام اموال خود را در دفتر اسناد رسمي به مادرشان انتقال دادند . من براي گرفتن مهريه ام ميتوانم به جرم فرار از دين از ايشان شكايت كنم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. خير،  مستندا به رای وحدت رویه ۷۴۴ سال ۱۳۹۸ تا قبل از صدور حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت مهریه ، هرگونه نقل انتقال اموال وصف کیفری ندارد لذا اين جرم در خصوص شوهرتان وجود ندارد اما در دعواي اعسار مي تواند موثر باشد.

-->