• آیا مخفی نمودن بیماری قبل از عقد جرم است؟
  • با سلام . من و شوهرم یکسال است که ازدواج کردیم بعد از عقد متوجه بیماری صرع ایشان شدم در حالیکه قبل از عقد بیماریشان را مخفی کردند و نگفتند که قرص مصرف می کردند. اکنون با توجه به شرایط اخلاقی و شغلی ایشان که تحت تاثیر از بیماریشان است آیا می توانم درخواست طلاق کنم؟
1400/07/01

با سلام و احترام

بر اساس ماده 1128 قانون مدنی می توانید مطالبه فسخ نکاح کنید زیرا زوج به مرضی دچار بوده ولیکن خود را سلامت معرفی کرده است.

-->