• در چه صورتی می توان در دعوای چک شکایت کیفری مطرح کرد؟
  • سلام بنده 10 تن گندم به شخصی فروختم و بابت وجه آن، چکی به مبلغ 100 میلیون تومان به بنده دادند. متاسفانه در تاریخ مورد نظر، مبلغ چک پاس نشد و هرچه با صادر کننده وی تماس می گیرم، پاسخگو نیست. از تاریخ سررسید چک، حدود 3 ماه می گذرد. سوالی که دارم این است که آیا می توان علیه وی شکایت کیفری کنم؟ علیه ضامن وی نیز می توانم شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

بله شما تا 6 ماه از تاریخ چک می توانید شکایت کیفری کنید. به شرطی که از تاریخ چک ظرف 6 ماه، گواهی عدم پرداخت را اخذ کرده و همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، ظرف 6 ماه اقدام به شکایت کیفری نمایید. 

در مورد سوال دوم نیز باید گفت که علیه ضامن نمی توان شکایت کیفری کرد.

-->