• اولویت نزدیکان طفل در سرپرستی کودک
  • سلام. من و همسرم برای سرپرستی کودک دو ساله ای که والدین و جد پدری او فوت شدند اقدام کردیم و مراحل مختلف سازمان و اقدامات حقوقی دادگاه خانواده را گذراندیم اکنون در دوران سرپرستی آزمایشی هستیم و مادربزرگ مادری کودک برای گرفتن سرپرستی او اقدام کرده است. چگونه می توانیم کودک را نگه داریم؟
1400/07/01

با سلام خدمت شما. مطابق تبصره ۲ ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و چون مادربزرگ از اقربای طبقه دوم محسوب می شود لذا بنا به مصلحت طفل به احتمال زیاد کودک به مادر بزرگش واگذار می شود.

-->