• حضانت و نفقه فرزندخوانده بعد از طلاق
  • با سلام. من و شوهرم ده سال است که با هم زندگی می کنیم و حدود 4 سال است که کودکی را به فرزندی قبول کردیم.الان کودک 5 ساله است. اکنون خواهان طلاق و جدایی هستم اما نمی دانم حضانت و نفقه فرزندم بعد از طلاق چگونه است؟ آیا بعد از طلاق فرزندخوانده به سازمان بهزیستی بازمی گردد؟
1400/07/01

طبق ماده 20 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، در صورت وقوع طلاق بین سرپرستان دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. لذا تصمیم قطعی با توجه به مصلحت طفل گرفته می شود. در خصوص نفقه طفل نیز مطابق ماده6 همین قانون، نفقه فرزندخوانده نظیر نفقه فرزند والدین است و تفاوتی وجود ندارد.

-->