• آیا امکان سرپرستی کودک مسیحی توسط والدین مسلمان وجود دارد؟
  • سلام . من وهمسرم خواستار سرپرستی کودک هستیم و بعد از مراجعه به سازمان بهزیستی اقدام به سرپرستی پسر 4 ساله ای کردیم که والدین مسیحی داشته است . چگونه می توانیم موفق به سرپرستی وی شویم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. مطابق ماده 6 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است اما دادگاه با رعایت مصلحت کودک غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد لذا با ارائه دادخواست فرزندخواندگی که در بخش اسناد سایت داتیکان نیز موجود است می توانید اقدام به پذیرش نمایید.

-->