• اعتراض به رأي صادره درخصوص ماليات ها
  • رياست محترم اداره كل ماليات باسلام احترامأ بِه استحضار ميرساند اينجانب حسين پيخسته (يعني پدر بنده) فرزنداحمد به كدملي: ٥٤٢٩٨٨٥٤٧٩ صادره از رفسنجان ساكن شهرستان انار كه از جانبازان دفاع مقدس باميزان ٥٠٪‏ (پنجاه) جانبازي باكدجانبازي:٠٨٠٥٠٠٥٠٠٨ ميباشد كه از سال ١٣٧٥ تا أواسط سال ١٣٩٥ درشغل تجارت خريد وفروش پسته مشغول بوده و از تاريخ فوق به علت سهل انگاري ورشكست شدم و حدودأ از سال ١٣٨٧ تا بحال بعضي از آشنايان جهت دريافت وام از بانك ها از بنده فاكتور به مبالغ زياد گرفتند اما بنده خبري از ماليات نداشتم. و بعداز چندسال حدودا در سال ١٣٩٠ از اداره ماليات شهرستان انار به بنده حدودا مبلغ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ميليون ريال ماليات صادرگرديده اما بنده به علت ورشكستگي و داشتن طلب و چند وام سنگين قادر به پرداخت ماليات نيستم و حتي افرادي كه ازبنده فاكتور گرفتند هم هيچ مسئوليتي درقبال ماليات صادره راجع به فاكتورهايشان را نميپذيرند لذا از شما رياست محترم خواهشمندم جهت تخفيف و مهلت دادن به حداكثر زمان(٧ ماه) همكاري و مساعدت هاي لازم را مبذول فرمائيد. باتشكر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام خدمت شما دوست گرامي در خصوص اعتراض به راي حوزه مالياتي شما مي توانيد جهت به تا خير انداختن ان راه كارهايي وجود دارد كه براي شما ضمن تنظيم لايحه توضيح داده خواهد شد و معمو لا ابن شگردها راه كار مناسبتر است

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->