• آیا ارثیه به زن دوم تعلق می‌گیرد؟
  • سلام من همسر دوم مردی شده‌ام به صورت صیغه. آیا از اموال شوهرم به من چیزی می‌رسد؟
1400/07/01

در عقد موقت مهریه به زن تعلق می‌گیرد. اگر در عقدنامه شرط نفقه شده باشد یا عقد مبنی بر این موضوع منعقد شده باشد نیز، نفقه به زوجه می‌رسد اما ارث به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

-->