• چطور می‌توانم مهریه و طلاق بگیرم؟
  • همسرم برای اینکه مهریه‌ام را ندهد اموالش را به نام پدرش کرده است. در مورد طلاق نیز حاضر به جدایی نیست و می‌گوید طلاق نمی‌دهد. چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

اگر انتقال اموال بعد از مطالبه مهریه باشد شما می‌توانید ابطال معاملات انجام شده را از دادگاه بخواهید. البته این موضوع اختلافی است و برخی از قضات چنین دعوایی را نمی‌پذیرند. در نهایت مهریه شما به شکل تقسیط به شما پرداخت خواهد شد. در خصوص طلاق نیز شما می‌توانید با اثبات عسر و حرج خود اقدام به طلاق نمایید.

-->