• لغو تعلیق
  • حبس تعلیقی که لغو شود با حبس جدید تجمیع مشود یادنه
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

اگر پس از صدور قرار حبس تعلیقی، در مدت مربوط به تعلیق اجرای مجازات، جرم جدیدی مرتکب شده یا از دستورات قاضی سرپیچی شود، علاوه بر اجرای حبس تعلیقی، جرم جدید نیز اجرا خواهد شد 

 

-->