• درخواست اعسار از پرداخت محکوم به
  • با سلام ، شخصی چندین فقره چک بلامحل کشیده که جمعا حدود ۴۰۰ میلیون تومان می باشد ، که شاکیان همگی در یک شعبه دادگاه حقوقی از وی شکایت کردند ، فعلا برای یکی از آنها جلسه رسیدگی تعیین شده ،آیا بقیه هم می توانند در جلسه او شرکت کنند و بعنوان مالباخته حاضر شوند؟ محکوم علیه درخواست اعسار کرده در حالیکه وی مدیر عامل شرکتی است که درآمد خود را ماهی ۳ میلیون تومان عنوان کرده و ۲ تن از بستگانش نیز بعنوان شهود امضا کردند که درآمد وی همین قدر است و هیچگونه اموالی هم ندارد و همه حسابهایش هم خالی است ، سوال اینجاست که قاضی با این همه چک برگشتی و مبلغ بالا چگونه درخواست اعسار را قبول می کند و معمولا چگونه میخواهد با این مبالغ و شرایط ، تقسیط کند ؟ نکته بعدی اینکه مدیر عامل یک شرکت واقعا ماهی ۳ میلیون تومان درآمد دارد؟ به نظر شما برای اقناع قاضی کافیست؟
1400/07/01

جواب پرسش نخست شما منفی است و سایر شکات نمی‌توانند در جلسه رسیدگی به عنوان مالباخته حاضر شوند و تنها می‌توانند به عنوان شاهد در در جلسه دادگاه حضور یابند.
در خصوص ادعای اعسار ایشان هم باید گفت که قبول یا رد این ادعا کاملا بستگی به نظر قاضی دادگاه دارد
البته به نظر می‌رسد باتوجه به اوضاع و احوال مالی و سمت این شخص به عنوان مدیر عامل در یک شرکت این ادعا بعید است که مورد موافقت قاضی دادگاع قرار گیرد

-->