• تمدید اجاره نامه
  • مالک اظهار دارد که ودیعه را بدون هیچ علتی در صندوق دولت واریز میکند و ما هم از جابه جایی منصرف و درخواست تمدید داریم . (هیچ وقت اجاره دیر نشده و همیشه یکم هر ماه واریز شده) لازم به ذکر است 27 روز پیش اظهارنامه جهت تخلیه ارسال کرده و در آن زمان مورد قبول ما (مستاجر) بود و ملک دیگر جهت اجاره پیدا کردیم و درخواست مبلغی بابت بیعانه خانه جدید از مالک کردیم (به صورت شفاهی قبول کردن که مبلغ 5،000،000 تومان بابت بیعانه بدهند)که از دادن مبلغ بیعانه منصرف شدن . با توجه به این شرایط و از دست دادن خانه ی مورد نظر دیگر قادر به جابه جایی نیستیم. مبلغ ودیعه 28،000،000 تومتن و اجاره بها 2،500،000 تومان
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

متوجه درخواست شما نشدیم.

لطفا درخواست خودتون و به طور مشخص بیان کنید، در صورت نیاز با تلفن موسسه تماس بگیرید. 

02166128096

-->