• ثبت موسسه
  • با سلام در مراحل ثبت موسسه تک منظوره زیر نظر وزارت ارشاد، نیاز به ثبت شرکت در پایگاه موسسات غیرتجاری هست نوع شرکت ثبتی چه باید باشد؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

اگر قرار نیست که فعالیت تجاری نداشته باشید، بهتره موسسه فرهنگی ثبت کنید

-->