• در چه صورت به پدر غیرایرانی پروانه‌ی اقامت داده می‌شود؟
  • با سلام . خانمی ایرانی هستم که با مرد افغانی ازدواج کردم. چند ماه پیش برای پسرم تابعیت ایرانی گرفتم. اکنون می خواهم برای رفع مشکل شغل همسرم پروانه اقامت بگیرم، لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

با سلام و احترام .مطابق ماده‌ی ۶  آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، صدور پروانه‌ی اقامت برای پدر غیرایرانی (در صورت نداشتن مشکل امنیتی) مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی او برای اقامت در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه است.لذا با توجه به تابعیت ایرانی فرزندتان می توانید برای پروانه اقدام کنید.

1400/07/01

ضمن صحه برپاسخ فوق الذکر به فرمانداری یا استانداری ومعاونت اتباع بیگانه با کلیه اسناد ومدارک دال برحقانیت موضوع مورد درخواست مراجعه نمایید.

-->