• آیا اعسار مدیر عامل شرکت پذیرفته می‌شود
  • با سلام، شخصی چکهای بسیاری از او پاس نشده و شکات شکایت کردند،حالا او درخواست اعسار داده و عنوان کرده توانایی پرداخت یکجای آنها را ندارد و تقسیط شود،در حالیکه شغل خود را مدیر عامل شرکت تولید و تکثیر زالوی طبی عنوان کرده و ۳ ماه پیش از دامپزشکی تقاضای موافقت صادرات زالو به کشور عمان را نموده است،او در سال گذشته قرارداد مشابهی نیز با روسیه بسته بود ،حال عنوان می کند هیچ اموالی ندارد و چند ماه پیش ۳ ماشین او بخاطر بدهی اش به دیگران توقیف و به آنها واگذار شده،او همچنین استشهادیه ای به امضای ۲ نفر به دادگاه تقدیم کرده که گفته اند او درآمدش ماهیانه ۳ میلیون تومان است!!! یکی از آنها فامیلش هست،آیا اعسار چنین شخصی قابل قبول است؟
1400/07/01

سلام قبول یا رد دادخواست اعسار بستگی به نظر قاضی دارد و استعلاماتی در این خصوص انجام می‌گیرد که نتایج این موارد در تشخیص قاضی بسیار موثر است

1400/07/01

با سلام متقابل توجها به نصوص صریح محشای قوانین تجاری و بازرگانی ونحوه رسیدگی آن وفق قانون آیین دادرسی درامور محاکمات حقوقی وکیفری ((**بهیچ وجه دعوااعسارازتجاروشرکتها**))بدلیل فعل وعمل تجاری بودن آنان درکلیه محاکم سراسر کشور پذیرفته نمیشود.این موضوع بقدریBoldاست که درتمام امورمحاکمات دراروپا وایالات متحده آمریکا نیزپذیرفته شده است.

-->