• دادخواست حقوقی شامل چند خواسته کامل مرتبط به هم چقدر مقوم شده باشد میتوان از رای صادره دادگاه فرجام خواهی کرد
  • رای صادره به ضرر خوانده باشد
1400/07/01

سلام وقتون بخیر

بله امکان فرجام خواهی وجود دارد. 

تلفنی هم خدمتتون عرض کردم

1400/07/01

اصلاح گردد استیناف به نحو فرجام خواهی برای فقط دعاوی کیفری وجنایی و استیناف به نحو پژوهش خواهی برای امورحقوقی ومدنی است.

-->