• ملکی حقوقی
  • با سلام 1-آیا تعیین و درج مبلغی به عنوان خسارت تاخیر به علت عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده در قولنامه عادی وجاهت قانونی داشته وقابل وصول است؟ 2-برای این موضوع آیا قانونگذار حداقل و حداکثری در نظر گرفته است؟ سپاس
1400/07/01

پاسخ شما داده شد

 

1400/07/01

آقا رمضانی لااقل دو روز کاری صبور باشید تاپاسخ انهم تبرعا ورایگان وتخصصی برایتان اماده و ارسال گردد.صبوربودن ازفضیلت انسانهاهست.

-->