• تغییر جنسیت فرزند چه تاثیری در سهم الارثش دارد
  • با سلام . خواهرم یک سال قبل از فوت پدرمان تغییر جنسیت داد. اکنون برای تقسیماموال پدری خواستار سهم الارث پسر می باشد.آیا با توجه به اینکه در ابتدا دختر بوده و یکسال است که تغییر جنسیت داده و پسر شده، آیا مستحق سهم  پسر می باشد؟
1400/07/01

با سلام و احترام. احکام ارث تابع جنسیت زمان فوت مورث است. با توجه به تغییر جنسیت خواهرتان قبل از فوت پدر به ایشان سهم الارث جنسیت فعلی یعنی سهم الارث پسر تعلق می گیرد.

-->