• آیا پدر بعد از تغییر جنسیت ولایت دارد؟
  • با سلام . شوهرم دو سال پیش با حکم دادگاه عمل تغییر جنسیت انجام داد . اکنون با عنوان ولایت پدری خواستار تصمیم گیری در مورد موارد مهم فرزندمان است . آیا ایشان می تواند چنین حقی داشته باشد؟
1400/07/01

با سلام و احترام . ولایت شوهر پابرجاست حتی در صورت تغییر جنسیت اما مطابق ماده 1184قانون مدنی اگر ولایت ایشان موجب ضرر به طفل باشد طبق نظر دادگاه عزل می شوند و در این موارد مصلحت طفل اولویت است.

1400/07/01

شما لااقل10بارسوال نموده اید و بقول قدما میگویند :چلوکباب مجانی یکبار ودوبارهست...اگرمعضل ومشکل بزرگی دارید سوء استفاده ازتخصص دوستان نکنید وبه شعور وفهم ممیز وسرممیزان متخصص که تبرعا وقت باید برای دیگران میگذارند توهین نکنید..کمی خرج کنیدبه بنیادبا وقت قبلی حضوربهم رسانیدتاباپرداخت مشکل شماحل گرددلذاممیزارجمندکسرومنفی ازآمارنمایید.

-->