• خلع ید مشاعی برای شش واحد مسکونی مشاع در یک پلاک ثپتی -مدرک سند یک هشتم زمینکه در آن 8 دستگاه آپارتمان ساخته شده وپایان کار سختمان نیز اخذ شده است لیکن صورت مجلس تفکیکی وتقسیم نامهرسمی واقدام بعدی انجام نشده است
  • اینجانب درخاست تنظیم دادخواست خلع ید مشاعی از 7 دستگاه آپارتمان پلاکثبتی مذکور را دارم شماره تماس 09124021880---- 77646827-
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با سلام هزينه تنظيم دادخواست دويست هزار تومان ميشه در صورت تمايل بعد از پرداخت فاكتور براي حضرتعالي تنظيم و ارسال مي گردد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->