• آيا انتقال اموال شوهر به ديگران براي فرار از مهريه جرم است؟
  • با سلام .شوهرم بعد از 12 سال زندگي مشترك مي خواهد درخواست طلاق كند. همچنين براي ندادن مهريه اموال خود را بين مادر و برادرش تقسيم كرده و به جز خانه مشتركمان تمام اموال به نام مادر و برادرش شده است. آيا من ميتوانم از ايشان شكايت كنم و مهريه ام را يكجا بگيرم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. خير مستندا به رای وحدت رویه ۷۴۴ سال ۱۳۹۸تا قبل از صدور حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت مهریه ، هرگونه نقل انتقال اموال وصف کیفری ندارد لذا اين جرم در خصوص شوهرتان وجود ندارد اما در دعواي اعسار مي تواند موثر باشد.

-->