• آيا فرزندخوانده از سرپرستان خود ارث مي برد؟
  • سلام . من پسري 24 ساله هستم و جديدا متوجه شدم والدينم من را به عنوان فرزند خوانده بزرگ كرده اند. سه ماه پيش پدرم فوت كردند. آيا من به عنوان فرزندخوانده و تنها فرزند ايشان سهم الارثي دارم يا خير؟
1400/07/01

با سلام و احترام. براساس ماده861 قانون مدنی ، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست لیکن مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، دادگاه در صورتی سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. ضمن آنکه تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه خواهد بود به طور کلی فرزند خوانده ارث نمی برد، اما سرپرستان او می توانند به عنوان صلح یا‏‎ ‎‏بخشش مالی به او واگذار کنند.

-->