• چگونه خانم نفقه زمان گذشته را از شوهر بگيرد؟
  • سلام . خانمي 47 ساله و بازنشسته هستم .همسرم بدليل اختلافات خانوادگي چندين سال هست كه نفقه من را نداده و من ميخواهم نفقه اين سال ها را از او بگيرم.آيا قانونا اين اجازه را دارم؟
1400/07/01

سلام و احترام. بله مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید لذا می توانید دادخواست مطالبه نفقه معوقه را كه در بخش اسناد سايت داتيكان موجود است به دادگاه خانواده تقدیم نمایید.

-->