• اتهام سرقت٬واثبات ان٬نبودشاهد
  • شاکی.متن لایحه برای اثبات اتهام سرقت .چون سرقت درشب ساعت ۳بوده با استفاده از اسحله وایست دادن ٬شاهدی ندارم .لطفا راهنمایی بفرماید چطور ادعای خودم راثابت کنم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما مامور انتظامی هستین/دقیقا توضیح بدین

-->