• آيا خانم خارجي مي تواند از طريق ازدواج با مرد ايراني شناسنامه ايراني بگيرد؟
  • سلام. خانمي عراقي هستم كه يكسال پيش با مرد ايراني ازدواج كرده ام . چگونه مي توانم براي خودم شناسنامه ايراني بگيرم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. طبق ماده 976 قانون مدنی، هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند دارای تابعیت ایرانی هستند شما نيز با توجه به تابعیت ایرانی همسرتان، دارای تابعیت ایرانی هستید لذا مي توانيد به راحتي براي شناسنامه ايراني اقدام كنيد.

-->