• حکم اعسار از پرداخت مهریه و ممنوع الخروج کردن شوهر
  • سلام .آقایی 32 ساله هستم که همسر سابقم در خصوص نپرداختن مهریه من را ممنوع الخروج کرده است. اکنون اگر حکم اعسار از مهریه بگیرم . می توانم از کشور خارج شوم؟
1400/07/01

با سلام و احترام. اگر حکم اعسار شما صادر شود و مهریه بر اساس توان مالی شما تقسیط بشود تا پرداخت آخرین وام مهریه ممنوعیت شما باقی میماند و با پرداخت کامل مهریه ممنوع الخروجی شما رفع می شود.

-->