• زنا با شخص نابالغ چه مجازاتی دارد
  • سلام یکی از آشنایان ما به دلیل صغر سن فریب خورد و با دوست خود که از او بزرگتر است و 18 سال سن دارد مرتکب عمل زنا شدند میخواستم بدانم مجازات آن دختر که سنی ندارد چیست
1400/07/01

سلام باتوجه به این که آن دحتر خردسال بوده مجازات این شخص فقط  ضربه شلاق است
در مورد زانی هم اگر محصن باشد که مجازات سنگسار دارد و در غیر این صورت مجازات این فرد هم صد ضربه شلاق است

1400/07/01

شما یک سوال در دوقسمت مطرح میکنید؟؟! تمام افرادیکه مراجع هستندومشورت نیگیرند تبرعاورایگان دریافت میکنند.اگرموضوع شمامهم است به دارالوکاله وکلاء یا بنیادداتیکان باوقت قبلی مراجعه حق المشاوره راپرداخت ومشورت کامل بگیرید.انصاف ودرستکاری ازصفات شاخص انسانهااست.

1400/07/01

باید بتواند که اغفال شده که مجازات آن کمترشود ولی درمورد آن مرد بالای سن18سال اگرمحصن باشد که بی شک مجازات آن سنگین است ولی اگرمجرد باشد وسابقه ایی هم نداشته باشد ممکن است به 100ضربه شلاق بسنده کنند

-->