• در صورت تلف شدن موضوع معامله، امکان اقاله وجود دارد؟
  • سلام بنده 6 ماه قبل، اقدام به خرید 500 کیلو پسته از شخصی نمودم. با توجه نوسانات بازار ارز و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده و چون نتوانستم مبلغ کامل موضوع معامله را پرداخت کنم، با توافقی که بین بنده و شخص فروشنده وجود دارد، قصد اقاله معامله را داریم. ولی متاسفانه حدود سه هفته قبل، تمام 500 کیلو بار پسته ای که خریده بودم، به خاطر آتش سوزی انبار، سوخت و نابود شد. آیا می توانم از همان جنس پسته را جایگزین کنم و اقاله را انجام دهم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

در مورد پرسش شما، ماده 286 قانون مدنی به طور مشخص بیان می دارد که در صورت تلف یکی از عوضین، امکان اقاله وجود دارد به شرطی که مثل آن یا قیمت آن در صورت قیمی بودن داده شود. بنابراین باید گفت که با توجه به توضیحات جنابعالی، امکان اقاله وجود دارد مشروط به اینکه پسته ای که جایگزین می کینید از نظر نوع و کیفیت، دقیقا مانند پسته خریداری شده باشد. 

1400/07/01

دلیل شمابرای اقاله باطرف مقابل چیست؟ وقتیکه عین مال تلف و ازبین رفته هست اقاله ولودوباره 500کیلوگرم بخریدعیناچه دلیل داردکه اقاله کنید؟ اقاله منصرف از موضوع ماده286ق.م و348ومستفادازماده351همان قانون نظربه اهداف وقصدآینده دارد ونه آنکه بانوسانات آینده اقاله درچنین کارتجاری دراین اوضاع خراب اقتصادی معناندارد.

-->