• درخواست راهنمایی ابطال سند رهنی
  • برادرم با جعل امضای پدرم سند خونمون رو انتقال داده به نام خودش و با سند رسمی رفته از بانک فرشتگان وام گرفته و سند رو در رهن بانک برده به محض اطلاع پدرم وکیل گرفت و مجبور به شکایت ابطال سند انتقالی کرده و خدارو شکر سند انتقالی باطل شد سوالم اینجاست که امکانش هست برای ابطال سند رهنی راهنمایی بکنید خودم باطل کنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

ابطال رهني ممكن نيست و شما مي توانيد نسبت به برادرتان الزام به فك رهن بخواهيد

-->