• مالکیت محصولات سفارش اینترنتی
  • با سلام احتراما مالکیت محصولات خریداری شده بصورت سفارش اینترنتی با پرداخت آنلاین تایید شده از چه زمانی از آن خریدار خواهد بود؟
1400/07/01

سلام بمحض آنکه وجه را بحساب کمپانی واریز و برای شما فاکتور صادر شده شما عملا اصیل یا مالک کالا یا کالاها هستید اما عرفا بمحض دریافت و اخذ کالا مالک هستید گرچه فاکتور و واریزی بحساب بانک هم می تواند موضوع را اثبات نماید.

-->