• تهدید به قتل خود و خانواده ام
  • بنده مغازه ای را از شخصی اجاره نمودم که همچنان در آن مشغول بکار هستم و کماکان قرارداد بنده پابرجا میباشد ولی اینجانب چندتا از اجاره های خود را پرداخت نکرده ام و موجر از طریق شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح نموده است و هنوز به نتیجه نرسیده است به دلیل اینکه تازه معلوم گردیده که ایشان مالک ملک نمیباشد و بخاطر اینکه تصرف آنجا را از بنده ساقط نماید و خود متصرف آنجا شود امروز به همراه دو نفر دیگر به درب مغازه مراجعه نمودن و علاوه بر ایجاده مزاحمت نیز اینجانب و خانواده ام را تهدید به قتل و بلاهای دیگر نمود که بنده نیز مجبور گشتم به 110 زنگ بزنم و در این خصوص گزارش مامور کلانتری را دریافت نمودم و علاوه بر این نیز دوربینهای مغازه نیز مورد استناد میباشد
1400/07/01

سلام، وقت شما بخیر

لطفا درخواست خودتون و به طور مشخص بیان کنید. بفرمایید چه کمکی نیاز دارید که در خدمتتون باشیم

1400/07/01

شما شکایتی راعلیه ایشان به جهت ایجاد مزاحمت وتهدید به قتل تهیه وبه دفترخدمات قضایی شهرتان تقدیم کنید البته باید بتوانید این اسناد ومدارک وشهود را هم به موقع ارائه نمائید

-->