• امکان فسخ معامله به دلیل تفاوت در جنس بیع
  • سلام خدمت شما، چندوقت قبل من چند دستگاه لباسشویی مدل سامسونگ 8 کیلویی از یک شخص خرید کردم. هفته قبل که برای تحویل گرفتن این لباسشویی ها مراجعه کردم، متوجه شدم که 3 مورد از 10 عدد لباسشویی از آن جنس نیست. آیا من میتونم به طور کلی معامله را با این شخص بهم بزنم و فسخ کنم؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 354 قانون مدنی، وقتی بیع از روی نمونه به عمل می آید، تمام مبیع باید مطابق نمونه به مشتری تحویل شود در غیر این صورت مشتری خیار فسخ خواهد داشت. بر این اساس باید گفت که اگر فروشنده یخچالها، همه موارد را مطابق نمونه مورد توافق به شما تحویل ندهد، شم می توانید به طور کلی معامله را فسخ کنید. 

-->