• اگر مساحت زمین که فروخته شده، بیشتر از قرارداد باشد، امکان فسخ معامله وجود دارد؟
  • من چندسال است که خارج از کشور زندگی میکنم. حدود 6 ماه قبل، به برادرم وکالت دادم که یکی از زمینهای بنده را به فروش برساند و پول آن را برای من واریز کند. این معامله انجام شد و من یک ماهی هست که به ایران برگشته ام. هفته قبل متوجه شدم زمینی که برادر من فروخته به مساحت 500 متر، در واقع 580 متر می باشد و ایشان نیز قبل از معامله، اقدام به متر کردن زمین نکردند. آیا من می توانم پول مربوط به 80 متر اضافی را از خریدار دریافت کنم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب

بر اساس ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی با شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد مشخص گردد که ملک بیشتر از مقدار مشخص شده بوده است، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. البته این در حالتی است که فروشنده و خریدار نسبت به مابه تفاوت موجود، توافق نکنند. بنابراین باید گفت که در صورت عدم توافق بین فروشنده (یعنی شما) و خریدار، شما حق فسخ معامله را دارید. 

-->