• اگر مشخص شود که هنگام عقد، مورد معامله وجود نداشته، آیا امکان فسخ وجود دارد؟
  • سلام بنده دو هفته قبل اقدام به خرید ده عدد خودرو پژو 405 سفید رنگ مدل سال 1398 از شخصی نمودم و قرار شد که شخص فروشنده، 5 روز بعد از معامله، خودروها را به بنده تحویل دهد. متاسفانه هنوز این خودروها به من تحویل نداده و وی با وعده های واهی میگوید که خودروها در پارکینگ است و به علت نبود ماشین برای حمل آن، هنوز نتوانسته برای من ارسال کند. با این حال، بنده 3 روز قبل متوجه شدم که اصلا در هنگام انجام معامله، شخص فروشنده هیچ خودروی 405 با مشخصات ذکر شده نداشته و قصد داشته بعد از انعقاد عقد برای من تهیه کند که هنوز موفق نشده است. با توجه به توضیحات داده شده و با در نظر گرفتن این مسأله که بنده نصف ثمن معامله را نیز پرداخت کرده ام، آیا امکان فسخ معامله از جانب بنده وجود دارد؟
1400/07/01

با سلام

در خصوص موضوع دعوای شما، ماده 361 قانون مدنی مقرر می دارد که چنانچه در بیع عین معین و در هنگام عقد مشخص شود که اصلاً مبیع وجود نداشته است، بیع باطل است. بنابراین باید گفت که معامله شما به طور کلی باطل است و شخص فروشنده باید ثمن شما را به طور کامل عودت دهد. 

-->