• خیار تبعض صفقه چیست؟
  • سلام بنده 20 عدد اسب از شخصی خریداری کردم و مبلغ ثمن معامله را به طور کامل همان ابتدا پرداخت کردم. قرار بر این بود که 5 روز بعد از واریز مبلغ به حساب فروشنده، وی 20 عدد اسب را به من تحویل دهد. متاسفانه تنها 12 عدد اسب به من داده و متوجه شدم که 8 اسب باقی مانده، از اسطبل وی فرار کرده و در اختیار فروشنده قرار ندارند. در شرایط فعلی، تکلیف معامله ما چه می شود؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر شما هم میتوانید نسبت به فسخ کل معامله اقدام کنید و هم اینکه 12 اسب موجود و تحویل بگیرید و قرارداد نسبت به 8 اسب باقی مانده که امکان تحویل به شما وجود ندارد، باطل است.

-->